Περιγραφή του Συνδέσμου

Ο σύνδεσμος ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ δημιουργήθηκε στις  02/09/2009. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπούς μεταξύ άλλων την οικονομική ενίσχυση των παιδιών που χρίζουν άμεσης οικονομικής στήριξης και την παράλληλη διαφώτιση του κυπριακού κοινού γύρω από το θέμα της παιδικής κακοποίησης. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση.

Στα πλάισια της δράσης του συνδέσμου πέραν από την οικονομική στήριξη είναι και η συνεργασία με διαφόρους άλλους παρεμφερείς οργανισμούς με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος αλληλοσυνεργασίας για την καλύτερη στήριξη των παιδιών, επιδιώκοντας την καλλιέργεια στην Κυπριακή νοοτροπία μιας υγιούς συνείδησης και κουλτούρας ως προς το θέμα της παιδικής κακοποίησης.

 

Ο σύνδεσμος στηρίζεται από τους εθελοντές και τα μέλη που προβαίνουν σε εκστρατείες διαφώτισης του κοινού, καθώς και σε εισφορές σε διάφορες άπορες οικογένειες. Προς τούτο μάλιστα διατηρείται σχετικό αρχείο με οικογένειες που έχουν καθημερινή ανάγκη για στήριξη με χρόνια προβλήματα που βοηθούνται τακτικά ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του συνδέσμου.

Επιπλέον, ο σύνδεσμος διοργανώνει τακτικές εκδηλώσεις, φιλανθρωπικού χαρακτήρα με συγκεκριμένο προσανατολισμό, σε συνεργασία με διάφορους άλλους οργανισμούς καθώς και με άτομα του καλλιτεχνικού και πολιτικού χώρου.


Μεταφέρουμε την 

 Αγάπη σας,
  
σε όλα τα παιδιά

Σας Ευχαριστούν!