01
- Η έννοια του όρου «Οικονομική κρίση»
- Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
- Ενδεικτικά ορισμένα στοιχεία
- Οικονομική κρίση και ψυχοσωματικές
επιδράσεις στον άνθρωπο
- Οικονομική κρίση και κοινωνικές
επιπτώσεις στον άνθρωπο
- Πως μπορείτε να προλάβετε ή να αντιμετωπίσετε την κατάθλιψη που μπορεί να εμφανιστεί λόγω
της οικονομικής σας κατάστασης;
- Οι επιπτώσεις της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης
στην ψυχική υγεία των των εφήβων
- Συμπτώματα που ίσως να προσδίδουν ότι το παιδί σας έχει υψηλό ποσοστό άγχους
- Πως διαχειριζόμαστε το θέμα οικονομική κρίση
- Πως να μιλήσετε στα παιδιά σας!
- Κύρια ερωτήματα που απασχολούν τους γονείς σε περιόδους οικονομικής κρίσης
- Θετικές όψεις της κρίσης
Actions: E-mail |